Treceți la conținutul principal

Postări

Societatea de Chimie din Republica Moldova (SChRM)

Postări recente

The Crisis in Moldovan Science: The Thoughtless Reform and Its Consequences

As representatives of the Chemical Society of the Republic of Moldova, we express our deep concern and disappointment regarding the recent reform in the field of science, initiated by the Ministry of Education and Research (MEC). This reform, although designed with the intention of modernizing and streamlining scientific research in our country, generated a strong negative reaction among the academic community, including within our community of chemists. One of the most alarming aspects of the reform is the partial disappearance of some research institutes, following their absorption by universities. This measure, instead of promoting collaboration and optimization of resources, led to a significant decrease in the autonomy of research institutes and endangered the quality of scientific research. Moreover, MEC's intention to liquidate scientific centers and laboratories within institutes and universities, under the pretext of self-administration of researchers, is a deeply wrong ap

Criza în știința din Moldova: Reforma necugetată și consecințele ei

În calitate de reprezentanți ai Societății de Chimie din Republica Moldova, ne exprimăm profunda îngrijorare și dezamăgire față de recenta reformă în domeniul științei, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Această reformă, deși concepută cu intenția de a moderniza și eficientiza cercetarea științifică în țara noastră, a generat o reacție puternic negativă în rândul comunității academice, inclusiv în cadrul comunității noastre de chimiști. Unul dintre cele mai alarmante aspecte ale reformei este dispariția parțială a unor institute de cercetare, în urma absorbției lor de către universități. Această măsură, în loc să promoveze colaborarea și optimizarea resurselor, a condus la o diminuare semnificativă a autonomiei institutelor de cercetare și a pus în pericol calitatea cercetării științifice. Mai mult, intenția MEC de a lichida centrele științifice și laboratoarele din cadrul institutelor și universităților, sub pretextul autoadministrării cercetătorilor, este o abordar

Suntem membri ai Societății Europene de Chimie!

Dragi colegi chimisti din Moldova, Este o mare bucurie și mândrie să vă adresez această scrisoare de felicitare cu ocazia acceptării Societății Chimistilor din Moldova în Societatea Chimistilor din Europa. Acest moment reprezintă un pas important în recunoașterea și consolidarea contribuției noastre la dezvoltarea științei chimiei în regiune și în Europa. Vreau să mulțumesc Președintelui EuChemS, prof. Floris Rutjes și Secretarului General Dr. Nineta Hrastelj pentru sprijinul pe care l-au acordat in procesul de integrare in EuChemS. Această realizare nu este doar o recunoaștere a excelenței și dedicării cercetătorilor din Moldova în domeniul chimiei, ci și un testament al faptului că munca voastră depășește granițele naționale și contribuie la dezvoltarea comunității științifice la nivel european. Este o confirmare a faptului că cercetarea, inovația și educația în domeniul chimiei din Moldova au fost remarcate și apreciate la nivel internațional. Cu toții suntem conștienți de eforturil

Resolution of the European Parliament regarding the start of EU accession negotiations

 Excellency, Dear Madam President of the Republic of Moldova Maia Sandu. With great joy and satisfaction, we express our gratitude and congratulations on behalf of the Society of Chemists from the Republic of Moldova regarding the European Parliament decision to approve the resolution regarding the start of negotiations for the accession of the Republic of Moldova to the European Union. This decision is also a recognition of the efforts of the political leadership that managed to register significant progress in the implementation of the nine recommendations of the European Commission, since the moment of obtaining the status of a candidate country. These advances would not have been possible without the valuable contribution of the people of education, science and culture, business and all the citizens of the Republic of Moldova, who continuously opted to bring our country closer to European standards and values. It is an honor to note that the Society of Chemists from the Republic of

Rezoluția Parlamentului European cu privire la începerea negocierilor de aderare la UE

Excelență, Stimată doamnă Președinte a RM Maia Sandu. Cu mare bucurie și satisfacție, ne exprimăm recunoștința și felicitările noastre în numele Societății Chimiștilor din Republica Moldova cu privire la decizia Parlamentului European de aprobare a rezoluției privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Această decizie constituie și o recunoaștere a eforturilor conducerii politice care a reușit sa înregistreze progrese semnificative în implementarea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, de la momentul obținerii statutului de țară candidat. Aceste progrese nu ar fi fost posibile fără contribuția valoroasă a oamenilor de educație, știință și cultură, business și a tuturor cetățenilor din Republica Moldova, care au optat neîncetat pentru a aduce țara noastră mai aproape de standardele și valorile europene. Este o onoare să remarcăm că Societatea Chimiștilor din RM la fel a început negocierile de aderare la societatea chimiștilor din Uniunea

Profesorul Ion Geru, m. c. al Academiei din Moldova, a avut șanse reale de a deveni un laureat al Premiul Nobel pentru contribuția sa în domeniil punctelor cuantice

CÂȘTIGĂTORII PREMIULUI NOBEL PENTRU CHIMIE ÎN ANUL 2023 sunt trei cercetători din Statele Unite ale Americii: Mungi Bavendi de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Bruce de la Columbia University și originar din Rusia, Alexei Ekimov de la Nanocrystals Technology Inc. Premiul le-a fost acordat pentru descoperirea și sinteza de puncte cuantice, care sunt "particule atât de mici încât dimensiunea lor determină proprietățile lor".   PUNCTELE CUANTICE sunt structuri nanoscopice extrem de mici, la scară atomică sau subatomică, care au proprietăți specifice datorită   dimensiunii lor foarte mici. Aceste puncte cuantice sunt utilizate în cercetarea științifică și tehnologie într-o varietate de domenii, inclusiv electronică, optoelectronică, imagistică medicală și multe altele. Acordarea Premiului Nobel pentru Chimie acestor trei cercetători recunoaște contribuția lor semnificativă la dezvoltarea și înțelegerea punctelor cuantice, care au deschis noi posibili

A VI-a ediție a Conferinței științifice „Științele naturii în dialogul generațiilor” la USM

La 14 septembrie 2023,  la Universitatea de Stat din Moldova,   și-a deschis lucrările cea de-a VI-a ediție a Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Științele naturii în dialogul generațiilor”. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt și a fost organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Genetică Funcțională, Facultatea de Biologie și Geoștiințe, Școala Doctorală în Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. La conferință s-au înregistrat peste 400 de cercetători și cadre didactice științifice, doctoranzi, din 19 universități, 41 de institute și centre de cercetare, care reprezentă 11 țări - Republica Moldova (302), Ucraina (43), România (26), Serbia (7), Federația Rusă (6), China (5), Republica Cehă (3), SUA (3), Republica Slovacă (2), Elveția (1), Franța (1). Cercetătorii au prezentat 194 de rezumate care au fost incluse într-o culegere. La inaugurarea