Treceți la conținutul principal

Societatea de Chimie din Republica Moldova (SChRM)Societatea de Chimie din Republica Moldova (SChRM) a fost fondată în anul 2002 și are drept scop reunirea tuturor persoanelor cu studii superioare implicate în activitatea de cercetare, învățământ, industrie, din alte ramuri ale economiei și domenii de activitate utile societății, în vederea dezvoltării și atingerii următoarelor obiective:

 • Promovarea chimiei sub toate aspectele.
 • Participarea la determinarea direcţiilor prioritare în chimie, elaborarea programelor ştiinţifice, efectuarea expertizei proiectelor şi a rezultatelor ştiinţifice obţinute;
 • Contribuirea la integrarea în spațiul European de cercetare;
 • Participarea în proiecte și programe naționale, regionale și internaționale în domeniul cercetării și inovării;
 • Acordarea titlurilor onorifice, premiilor și medaliilor, diplomelor și mențiunilor pentru rezultate remarcabile în chimie din țară și strainătate;
 • Fortificarea impactului cercetării asupra educației. Contribuirea la organizarea și desfășurarea concursurilor şi olimpiadelor la chimie;
 • Susținerea antreprenoriatului care utilizează inovațiile din domeniul chimiei;
 • Organizarea lecturilor publice, academice, seminarelor științifice, sesiunilor de comunicări, colocviilor, simpozioanelor, conferinţelor și congreselor de interes naţional şi internaţional;
 • Acordarea ajutorului instituţiilor, unităţilor economice în rezolvarea unor probleme de cercetare ştiinţifică;
 • Promovarea colaborării cu societăţi similare din ţară şi din întreaga lume, precum şi cu federaţii, uniuni sau alte organisme internaţionale din domeniul chimiei şi ştiinţei în general;
 • Promovarea tinerilor cercetători şi susţinerea în participarea la manifestări cu caracter ştiinţific în ţară şi peste hotare. Acordarea sprijinului la obţinerea unor burse de studii;
 • Asigurarea unui flux informaţional continuu între specialiştii din ţară şi de peste hotare.

Comentarii

Societatea de Chimie din Republica Moldova (SChRM)

Buletinele informative în domeniul chimiei organice și a compușilor naturali - anul 2023

Vă prezentăm spre informare Buletinele săptămânale pregătite de Laboratorul Chimiei Compușilor Naturali și Biologic Activi ai Institutului de Chimie, de către domnul dr. hab. Nicon Ungur în anul 2023. Informaţia este destinată pentru a vă familiariza cu datele recente din literatura de specialitate, care ar avea importanţă pentru activitatea prezentă, precum și pentru impact de viitor.  21.08 - 25.08.2023 - Buletinul Informativ Nr 34-2023 14.08 - 14.08.2023 - Buletinul Informativ Nr 33-2023 07.08 - 11.08.2023 - Buletinul Informativ Nr 32-2023 31.07 - 04.08.2023 - Buletinul Informativ Nr 31-2023 24.07 - 28.07.2023 - Buletinul Informativ Nr 30-2023 17.07 - 21.07.2023 - Buletinul Informativ Nr 29-2023 10.07 - 14.07.2023 - Buletinul Informativ Nr 28-2023 03.07 - 07.07.2023 - Buletinul Informativ Nr 27-2023 26.06 - 30.06.2023 - Buletinul Informativ Nr 26-2023 19.06 - 23.06.2023 - Buletinul Informativ Nr 25-2023 12.06 - 16.06.2023 - Buletinul Informativ Nr 24-2023 05.06 - 09.06.2023 - Buleti

Concursul "Chimistul Anului" continuă

  Cercetătorii și toți cei care profesează în domeniul științelor chimie au posibilitatea de a demonstra contribuția și implicarea în domeniul promovării științelor chimice, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea Premiului „Chimistul Anului” . Dosarul de participare va fi perfectat în limba română și va fi prezentat în format electronic ( chemsocmoldova@gmail.com ) sau pe suport de hârtie până în data de 20 mai 2023  31 iulie  (în format fizic între orele 8.30-12.30); adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 3, biroul 234 . Termenul de depunere a dosarelor 31 iulie  20 mai 2023  , ora 17.00. Dosarele vor fi examinate de comisia de evaluare în conformitate cu Regulamentul concursului. Dosarul pentru concurs va include: 1)       formularul de înscriere, completat în limba română ( Anexa nr. 2 ); 2)   scrisoare de motivare cu prezentarea succintă a realizărilor științifice obținute în volum de până la 1-3 pagini; (scrisoarea va conține noutatea științifică, relevanța,

Chimia ecologică si a mediului ambiant (Chimia E&MA) – o nouă viziune

  În ultima vreme au primit o dezvoltare larga domeniile ştiinţifice „Chimia ecologică” și „Chimia mediului ambiant”. Foarte multe principii fiind similare, iar unele chiar se confunda. La ultima conferință internațională (Chisinau 2022) consacrata impactului chimiei asupra ecologiei am arătat similitudinea acestor domenii ai științei și am hotărât sa unim aceste ramuri în una – „Chimia ecologica și a mediului ambiant” (Chimia E&MA). Așa și s-a numit conferința: Conferința Internațională „Chimia Ecologică și a Mediului Ambiant”. Cu siguranță, unificarea acestor două domenii, „Chimia ecologică ”și „Chimia mediului ambiant”, reprezintă o mișcare importantă pentru îmbunătățirea protecției mediului și a sănătății umane. Întrucât aceste două domenii sunt interdependente și influențează reciproc, iar integrarea lor poate ajuta la o înțelegere mai bună și mai cuprinzătoare a modului în care substanțele chimice afectează mediul ambiant și viața pe Pământ. Chimia mediului are ca obiect