Treceți la conținutul principal

SChRM meeting with EUChemS

 


ENG: The Chemistry Society of the Republic of Moldova had the pleasure of the opportunity to meet the European Chemical Society on January 26th.

The meeting consisted of two-side presentations of the mission and activities of the Societies.

European Chemical Society (EUChemS) has been represented by the president, Professor Floris Rutjes and Dr Nineta Hrastelj, EuChemS Secretary General.

Chemistry Society of the Republic of Moldova has been represented by the president, Professor Gheorghe Duca.

Both Societies has presented their missions and objectives. As a result of the discussion, EUChemS has presented its membership criteria, thus SChRM will have the opportunity to adhere to it after a consultation with its Board of Directors and members.

In turn, the SChRM president expressed his interest and openness to close cooperation on a wide range of topics related to chemical sciences.

Professor Floris Rutjes reiterated the availability of EUChemS to support and communicate news in the field of achievements in chemistry.

At the end, the presidents of the Societies pleaded for the continuation of the dialogue between the two communities to capitalize on and implement joint projects, as well as for future collaboration.

 

RO: Societatea de Chimie a Republicii Moldova a avut plăcerea oportunității de a întâlni Societatea Europeană de Chimie pe 26 ianuarie.

Întâlnirea a constat în prezentarea misiunii și activităților ambelor Societăți.

Societatea Europeană de Chimie (EUChemS) a fost reprezentată de președinte, profesorul Floris Rutjes și dr. Nineta Hrastelj, secretar general al EuChemS.

Societatea de Chimie a Republicii Moldova a fost reprezentată de președinte, profesorul Gheorghe Duca.

Ambele Societăți și-au prezentat misiunile și obiectivele. În urma discuției, EUChemS și-a prezentat criteriile de membru, astfel SChRM va avea ocazia să adere la acesta după o consultare cu Consiliul de Administrație și membrii săi.

La rândul său, președintele SChRM și-a exprimat interesul și deschiderea față de cooperarea strânsă pe o gamă largă de subiecte ce țin de științele chimice.

Profesorul Floris Rutjes , a reiterat disponibilitatea EUChemS de a susține și comunica noutățile în domeniul realizărilor în chimie.

La final, președinții societăților au pledat pentru continuarea dialogului între cele două comunități în vederea valorificării și implementării proiectelor comune, precum și pentru colaborarea viitoare.


EUChemS presentation.

SChRM presentation.


Comentarii

Societatea de Chimie din Republica Moldova (SChRM)

Conference "Supramolecular Chemistry - Past, Present, Future"

  Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and Polish Academy of Sciences, with support from Warsaw Scientific Society invite to the  conference  "Supramolecular Chemistry  Past, Present, Future" organized to celebrate the 80th birthday of Professor Janusz Lipkowski. The Conference will take place o n February 3rd , starting from 10.00 (GMT +2) ,  physically in the Hall of Robert Schuman, Auditorium Maximum, Campus of Fr. prof. Ryszard Rumianek (Młociny), 1/3 K. Wóycickiego street, 01-938 Warszawa, and virtually via WebEx. The link for the remote attendance will be sent by the organizers one day before the event. Academics, university professors, scientific researchers, Ph.D. and master's students, and mass media are cordially invited. The detailed program can be accessed here. Short Bio of Professor Janusz Lipkowski.

Apariția Oxigenului și Peroxidului de Hidrogen pe Pământ. Noi ipoteze.

  Se consideră că apariția spontană a oxigenului pe planeta noastră a avut loc în urmă cu 2,3 miliarde de ani. Deși recent a apărut un alt punctul de vedere, precum că formarea oxigenului a fost un proces foarte lent, întins pe sute de milioane de ani. Se presupune că, î n adâncurile planetei ar putea exista un rezervor gigant de oxigen, care s-a format din peroxid de hidrogen. Această descoperire poate explica existența unui fenomen geologic misterios care provoacă migrarea a peste 200 mln de tone de apă pe an în adâncurile Pământului, datorită activității plăcilor tectonice. Sub influența presiunii și temperaturilor extrem de mari are loc dezintegrarea apei prin eliberarea hidrogenului și oxigenului. Aceasta duce la combinarea oxigenului cu fierul din nucleul Pământului în rezultatul căreia se formează peroxidul de fier. În aceste condiții, în interiorul scoarței terestre, hidrogenul combinându-se cu oxigenul, formează cantități mari de peroxid de hidrogen. În baza acestui fapt

Buletinele informative în domeniul chimiei organice și a compușilor naturali - anul 2023

Vă prezentăm spre informare Buletinele săptămânale pregătite de Laboratorul Chimiei Compușilor Naturali și Biologic Activi ai Institutului de Chimie, de către domnul dr. hab. Nicon Ungur în anul 2023. Informaţia este destinată pentru a vă familiariza cu datele recente din literatura de specialitate, care ar avea importanţă pentru activitatea prezentă, precum și pentru impact de viitor.  13.03 - 17.03.2023 - Buletinul Informativ Nr 11-2023 06.03 - 10.03.2023 - Buletinul Informativ Nr 10-2023 27.02 - 03.03.2023 - Buletinul Informativ Nr 09-2023 20.02 - 24.02.2023 - Buletinul Informativ Nr 08-2023 13.02 - 17.02.2023 - Buletinul Informativ Nr 07-2023 06.01 - 10.02.2023 - Buletinul Informativ Nr 06-2023 30.01 - 03.02.2023 - Buletinul Informativ Nr 05-2023 23 - 27.01.2023 - Buletinul Informativ Nr 04-2023 16 - 20.01.2023 - Buletinul Informativ Nr 03-2023 09 - 13.01.2023 - Buletinul Informativ Nr 02-2023 02 - 06.01.2023 - Buletinul Informativ Nr 01-2023 privind datele recente din literatura c